padook / Junk Board / Re: ++++ !!!!!! โปรดอ่าน!!! กฏของ ตร. คุณสมบัติในการสอบ ตร. !!!!!! ++++

Re: ++++ !!!!!! โปรดอ่าน!!! กฏของ ตร. คุณสมบัติในการสอบ ตร. !!!!!! ++++

1.ชื่อเล่น = นก  2.อายุ = 17  3.ชื่อในเกม = joey_water  4.อยากเป็นตร.เพราะ = ช่วยเหลือคนดีจับคนชั่ว  5.ตร.มีหน้าที่อะไร = จับผู้ร้ายช่วยเหลือพลเมืองดี  6.เวล = 11  7.แข็งแรง = 68626

apisit_eragonMon Apr 25 2011 12:09:22 GMT+0700 (ICT)