padook / Junk Board / Re: ++++ !!!!!! โปรดอ่าน!!! กฏของ ตร. คุณสมบัติในการสอบ ตร. !!!!!! ++++

Re: ++++ !!!!!! โปรดอ่าน!!! กฏของ ตร. คุณสมบัติในการสอบ ตร. !!!!!! ++++

1.ชื่อ= อ้น  2.อายุ 15  3.ชื่อนัยเกม=NoMeRcY_J_ 4.อยากเปง ต.ร. เพราะ= อยากไห้เชฟ ไม่มีพวกเกรียน 5.ต.ร.มีหน้าที่= ปราบผู้ร้าย  6.เวล=10 7.แข็งแรง= 21000

nomercybeeTue May 17 2011 11:32:38 GMT+0700 (ICT)