padook / Junk Board / !!!!! +++ .::รับสมัคร ทหาร รัสเซีย::. +++ !!!!!

!!!!! +++ .::รับสมัคร ทหาร รัสเซีย::. +++ !!!!!

สอบรอบต่อไปวัน เสาร์ ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2554  เวลา 13.00(บ่ายโมงตรง) น.
 
คุณสมบัติในการสมัครเป็นทหาร Russia

1.ต้องมีเลเวล 7+

2.ต้องมีความแข็งแรง 12000+
3.ต้องมีความอดทนสูง
4.ต้องมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และความซื่่อสัตย์

5.ต้องขยันต่อหน้าที่
6.ต้องเชื่อฟังคำสั่งพลเอก ทุกคำสั่งและห้ามฝ่าฝืนคำสั่งโดยเด็ดขาด
7.ห้ามขายอาวุธให้แก่ประชาชน และห้ามนำอาวุธไปซ่อนที่บ้าน หากพบเห็นจะปลดออกทันที

8.ต้องออนเกมบ่อยๆ และอย่าหายไปโดยไม่มีเหตุผล หากกลับมาจะถูกปลด   แบบฟอร์มการสมัครทหาร Russia

ชื่อ
___________
ชื่อเกมส์ ___________
เลเวล ___________
อายุ ___________
ความแข็งแรง ___________
ความสามารถพิเศษ(ในเกม)
___________
วันที่สอบ
___________(ให้ใส่วันที่ประกาศสอบรอบต่อไป)
เหตุผลที่อยากเป็นทหาร อย่างต่ำ 3 ข้อ
1. ___________
2. ___________
3. ___________ โพสในกระทู้นี้เท่านั้น!!

mintypoThu Jun 09 2011 20:01:36 GMT+0700 (ICT)