padook / Junk Board / Re: !!!!!! ++++ รับสมัค ตำรวจ !!!!!! ++++

Re: !!!!!! ++++ รับสมัค ตำรวจ !!!!!! ++++

1.ชื่อ ฟร็อง  ครับ 2.อายุ12 จะ 13 3.ชื่อในเกม FronG101 4.อยากเป็นตำรวจ เพราะ จะได้รักษาความสงบในเมืองปลาดุก 5.ตำรวจ มีหน้าที่ ดูแลบ้านเมือง  จับโจร และรับใช้ประชาชน 6.ความแข็งแรง 13000+ครับ :) 

FronG101Fri Jun 03 2011 15:41:25 GMT+0700 (ICT)