padook / Junk Board / Re: !!!!!! ++++ รับสมัค ตำรวจ !!!!!! ++++

Re: !!!!!! ++++ รับสมัค ตำรวจ !!!!!! ++++

ชื่อ บอส  อายุ 12 ชื่อในเกม shooTeI2z  อยากเป็นตำรวจเพราะ อยากรักษาความสงบสุข  อยากจับโจร  ตำรวจมีหน้าที่ รับใช้ประชาชน ดูแลบ้านเมือง แข็งแรง 12000+

Nightmare_o20112zzzSat Jun 04 2011 12:53:51 GMT+0700 (ICT)