padook / Junk Board / Re: !!!!!! ++++ รับสมัค ตำรวจ !!!!!! ++++

Re: !!!!!! ++++ รับสมัค ตำรวจ !!!!!! ++++

ชื่อเล่น เฮง                            อายุ 12                            ชื่อในเกม qwertyuazsx                            อยากเป็นตำรวจเพราะ อยากเป็นตำรวจเพราะ: รักษาความสงบ                            ตำรวจมีหน้าที่อะไร ช่วยเหลือประชาชน จับผู้ต้องหาที่มีคดี                             ความแข็งแร 15211+

qwertyuazsxSat Jun 04 2011 13:31:10 GMT+0700 (ICT)