padook / Padook report / !!!รับแจ้ง!! เจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐ ทำผิดกฎไม่เป็นธรรม! ที่นี้เลยครับ

!!!รับแจ้ง!! เจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐ ทำผิดกฎไม่เป็นธรรม! ที่นี้เลยครับ

ส่งคำร้อง และ หลักฐานเป็นรูปถ่ายมองเห็นชื่อชัดเจน  และข้อความต่างๆชัดเจน

หรือเป็น คลิปวิดิโอ ก็ได้ครับ
 

taelp2008Mon Mar 14 2011 09:15:09 GMT+0700 (ICT)