padook / Padook report / ช่วยทำการปลด ทหารเกรียน USA คนนี้จำไว้เป็นบทเรียนหน่อย ครับหลายรอบแล้ว

ช่วยทำการปลด ทหารเกรียน USA คนนี้จำไว้เป็นบทเรียนหน่อย ครับหลายรอบแล้ว


[url=http://upic.me/show/21739690][img]http://upic.me/i/cz/xzuo0.jpg[/img][/url]
[url=http://upic.me/show/21739699][img]http://upic.me/i/zk/wdf69.jpg[/img][/url]
[url=http://upic.me/show/21739702][img]http://upic.me/i/2r/xtp5s.jpg[/img][/url]
[url=http://upic.me/show/21739706][img]http://upic.me/i/bt/i5asb.jpg[/img][/url]
[url=http://upic.me/show/21739709][img]http://upic.me/i/u9/680mp.jpg[/img][/url]
[url=http://upic.me/show/21739712][img]http://upic.me/i/o9/theend.jpg[/img][/url]

kluaser000Mon Mar 14 2011 09:58:22 GMT+0700 (ICT)