padook / Padook report / ทหาร ยัดดาวมั่ว ครับ ตั้งข้อหา บ้าๆบอๆ

ทหาร ยัดดาวมั่ว ครับ ตั้งข้อหา บ้าๆบอๆ

ยัด ยังไม่เท่าไรครับ

ยัดแล้วฆ่า ผมอีก ตายเข้า คุก 180 วิเสียง เงิน 1500

[url=http://upic.me/show/21828214][img]http://upic.me/i/4q/sa-mp-1234.png[/img][/url]

kluaser000Wed Mar 16 2011 17:52:09 GMT+0700 (ICT)