padook / Padook news / รายการอัพเดท วันที่ 16/4/2554

รายการอัพเดท วันที่ 16/4/2554


- แก้บัคตกได้แต่ปลาตัวเล็ก  สามารถตกตัวที่น้ำหนักมากๆได้แล้ว รับรองว่าสนุกขึ้นหลายเท่า

- เพิ่มเมนู ข้อมูลแคลน  สามารถเข้าไปดูได้โดยการพิมพ์  /clan

- เพิ่มฟังชั่นการเปลี่ยนสีแคลน โดยทาง /clan >> ข้อมูลแคลน >> สีของแคลน
  การเปลี่ยนสีแคลนจะต้องใช้พ้อยเป็นจำนวนเงิน 20 บาท
  การเปลี่ยนสี จะใช้รหัส  0xFFFFFF,#FFFFFF,FFFFFF  อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้
  ดูรหัสสีได้ที่ http://sukumal.brinkster.net/meaploy/angel/color2.html
  สีแคลนมีผลต่อ ข้อความใน /oc /c  และชื่อแคลนที่อยู่บนหัว

-เพิ่ม /oc สำหรับคุย /oc ของคนที่มีแคลนอยู่ จะไม่เสียค่าโทรศัพท์

padookSat Apr 16 2011 08:13:44 GMT+0700 (ICT)