padook / PADOOK Government sector [USA-ARMY] / กองกำลังทหารUSA

กองกำลังทหารUSA

กองกำลังทหารUSA
ฏระเบียบและการหน้าที่ของทหารUSA

 1. เวลาปฏิบัติหน้าที่ให้สวมใส่เครื่องแบบทุกครั้ง
 2. ห้ามเอายานพาหนะสงครามไปใช้โดยที่ไม่ได้รับอนุญาติ
 3. ห้ามขายอาวุธทุกชนิดให้แก่ผู้เล่นอื่น
 4. ห้ามใช้วาจาไม่สุภาพ หยาบคาย ผ่าน/o /oc
 5. ห้ามใช้โปรแกรมช่วยเล่นทุกชนิด
 6. ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เล่นใหม่
 7. เคารพเชื่อฟังผู้บังคับบัญชาและผู้ที่มียศสูงกว่า
 8. การจับผู้ร้ายต้องจับที่ระดับ10ดาวขึ้นไป
 9. การตัดสินใจของผู้่บังคับบัญชาถือเป็นที่สิ้นสุด
เกณฑ์การรับสมัคร

 1. เลเวลตัวละครเลเวล 7 ขึ้นไป
 2. ความแข็งแรง12000ขึ้นไป
 3. ไม่มีประวัติการใช้โปรแกรมช่วยเล่นต่างๆ

 

ป.ล.รายละเอียดวันรับสมัครและการสอบจะประกาศแจ้งอีกที
A_NeverThu Jun 02 2011 00:44:01 GMT+0700 (ICT)