padook / แจ้งรายงานคนใช้โปรแกรมโกงโพสภาพ เวลา และชื่อคนใช้โปร / ทำไมคนนี้เขา Slide ซ้าย - ขวา ได้หรอครับ เอาเปรียบมาก ๆ เลยนะครับ

ทำไมคนนี้เขา Slide ซ้าย - ขวา ได้หรอครับ เอาเปรียบมาก ๆ เลยนะครับทำได้ยังไงหรอครับงง

Myg4mESun Apr 17 2011 02:11:04 GMT+0700 (ICT)