padook / PADOOK Rescue / ..:: ร้องเรียนการทำงานหรือพฤติกรรมของพนักงานภายในหน่วยงาน ::..

..:: ร้องเรียนการทำงานหรือพฤติกรรมของพนักงานภายในหน่วยงาน ::..

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------มีข้อร้องเรียนหรือจะแจ้งเกี่ยวกับการทำงานก็แสดงความคิดเห็นได้เลยจ้า
...--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                -- Last UPDATE ( ๑๕ เมษายน ๒๕๕๔) --


                                          นายแพทย์ ดร. Earth_Navy

                              ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกลาง FORT CARSON

Earth_NavyFri Apr 15 2011 17:36:12 GMT+0700 (ICT)