padook / Public Community / USA : พรรคอิสระ for life padook (เพื่อชีวิตปลาดุก)

USA : พรรคอิสระ for life padook (เพื่อชีวิตปลาดุก)


                              นำเสนอ  FOR LIFE PADOOK

     พรรคการเมืองเพื่อชีวิตปลาดุก นำเสนอโดย USA ทั้งนี้ทั้งนั้น พรรคการเมืองจัดขึ้นเพื่อหาเสียงลงคะแนนและเลือกตั้ง แกนนำโดย Kanny , AmAlive , dodizalove ,  PooH ๆลๆ
ซึ่งเราสามารถรับสมัครคนร่วมพรรคโดยมาเจอกับผมในเกมส์ ในอนาคตที่ผมคาดไว้เราจะไส่เงินทุนเข้าไป ในงบประมาณเพียง 1000 - 1500 และจะใช้งบนี้ใช้เพื่อสาธาราณะส่วนรวมผมจะใช้เงินของผมเองสร้างบ้านพักนายกและรถ รีมูนซีนจำนวน1คัน รถนำขบวนมอเตอร์ไซ 1-2คัน รถอื่นๆ
   หากว่าเราได้เป็นพรรคนายกแล้วเราจะสร้างเสริมราคาน้ำมัน และ สนใจประชาชน USA มากขึ้น ส่งเสริมทางด้านการทหารโดยจัดให้ทหารได้ร่วมสนุกกับประชาชนอยู่บ่อยๆเช่น การจัดค่าย
เสริมสร้างทักษะให้ชาว USA ของเราพัตนาการจัดอาหารส่งเหมืองเป็นต้น

to be continue .........................................


         

KaNnizZThu Mar 10 2011 12:34:02 GMT+0700 (ICT)