padook / แจ้งรายบัค ของเซิฟเวอร์ / มาแจ้งบัค ''ซื้อรถ''

มาแจ้งบัค ''ซื้อรถ''


ID : Gravity14 (มอส)

หมายเหตุ : ซื้อรถแล้วรถหายชื่อรถ Stalion [จำชื่อไม่ได้] ราคา 74,100 มั้ง
เสียค่าเรียกรถไป 4 รอบ 12,000 


                      ขอบคุณครับ
ethaiza14Sun Apr 24 2011 22:47:25 GMT+0700 (ICT)