padook / Padook Clan / โลโก้แคลน YOU&ME และการรับสมัคร

โลโก้แคลน YOU&ME และการรับสมัคร


http://greanpic.com/images/17/6f67b-165477.jpg

ใส่ด้วยนะ
ตามนี้เลยครับ เอาไปแปะไว้ที่ ลายเซ็น ด้วยนะจ้า

ถ้าไม่ติด ก็ให้ใส่ img url /img    ตอนที่ใส่ img ให้ใช้ [ ] ครอบไว้ด้วย

__________________________________________________________

การรับสมัคร ไม่มีอะไรมาก ขอสมัครเข้าได้ในเกม ที่ JOKER จะรับหรือไม่ ขึ้นอยู่กับ JOKER

taelp2008Sat Apr 16 2011 12:33:46 GMT+0700 (ICT)