padthaisoftb / บทความรู้ / ข้อควรจะวังในการใทรศัพท์

ข้อควรจะวังในการใทรศัพท์

 

ข้อควรระวังในการใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับขี่
การขับขี่ยวดยานเป็นเรื่องที่ต้องใช้ทักษะอย่างสูง แต่ผู้คนส่วนมากไม่ให้ความสำคัญกับการขับ
ได้มีการประมาณกันว่ายี่สิบถึงสามสิบเปอร์เซ็นต์ของอุบัติเหตุการชนเกิดจากการที่ผู้ขับขี่เอาใจใส่กับสิ่งอื่น
นอกเหนือจากการขับรถ
หากโทรศัพท์มือถือเป็นองค์ประกอบสำคัญในการทำงาน หรือบริษัทเป็นผู้มอบโทรศัพท์ให้กับลูกจ้าง
ทางบริษัทต้องเป็นผู้รับผิดชอบหากลูกจ้างเกิดอุบัติเหตุอันมีสาเหตุมาจากการใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับขี่
 
ควรหลีกเลี่ยงการใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถ แต่หากจำเป็นจริงๆ ให้ปฏิบัติตามข้อควรระวังดังต่อไปนี้
- รัดเข็มขัดนิรภัยเสมอ อย่าปล่อยมือจากพวงมาลัย และมองถนนเท่านั้น ความปลอดภัยต้องมาก่อนสิ่งอื่นใด
- จำกัดการสนทนาให้สั้นที่สุด พร้อมทั้งบอกคู่สนทนาว่าท่านกำลังขับรถอยู่
- อย่ากดโทรศัพท์หรือจดข้อความขณะขับรถ
- จดจำว่าปุ่มใดอยู่ที่ไหนเพื่อที่ว่าหากจำเป็นต้องใช้โทรศัพท์จะได้ไม่ต้องละสายตาจากถนน
ใช้แฮนด์ฟรี (เสียงการสนทนาออกไมค์) ในการสนทนาขณะขับขี่ วางโทรศัพท์ไว้ในที่ ๆ ง่ายต่อการหยิบและมองเห็น
- ตั้งโปรแกรมเบอร์โทรศัพท์ที่ใช้บ่อยและเบอร์ฉุกเฉินโดยใช้ Speed dial
- จอดรถในที่ปลอดภัยหากต้องสนทนา หรือให้ผู้ที่โดยสารมาด้วยรับโทรศัพท์แทนและจดข้อความไว้ให้
ถึงแม้จะใช้แฮนด์ฟรีก็ยังทำลายสมาธิในการขับรถอยู่ดี
- หากโทรศัพท์ดัง ควรปล่อยให้คนโทรฝากข้อความไว้กับระบบตอบรับ
- การขับขี่ต้องใช้สมาธิสูง ระหว่างการสนทนาท่านอาจปล่อยรถไปกินเลนอื่นได้ ทางที่ดีให้ขับชิดซ้าย
แต่จะให้ดีที่สุดควรจอดรถ
เพื่อความปลอดภัยควรติดตั้งระบบแฮนด์ฟรีในรถของท่าน
- โทรศัพท์มือถือช่วยคุณในยามคับขัน หรือใช้แจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย มันคือเครื่องมือของพลเมืองดี
- แม้ว่าท่านจะใช้ความระมัดระวังในการขับขี่แล้ว แต่ท่านต้องระแวดระวังผู้ขับขี่อื่นๆ ที่อาจไม่อยู่ในสภาพพร้อม
จะขับขี่ด้วย

RabidianWed Dec 29 2010 16:25:29 GMT+0700 (ICT)