padthaisoftb / บทความรู้ / วิธีอ่านหนังสือให้จำ

วิธีอ่านหนังสือให้จำ

1.  ทำใจให้รักในหนังสือทีจะอ่าน
2.  มีสมาธิในการอ่านใจจดจ่ออยู่ที่หนังสือ
ระงับการคิดถึงแฟน  ระงับการคิดถึงกิ๊ก
ระงับการคิดถึงปัญหาอื่น ๆ ที่ประสบพบเจอ
อ่านหนังสือเสร็จแล้วค่อยคิด
3.  อ่านพร้อมโน๊ตย่อไปด้วยเพื่อช่วยให้ใจจดจ่อ
4.  จัดเวลาที่จะอ่าน  อาจเป็นตอนเช้ามืดหรือตอนกลางคืน
5.  แสงเสียงก็สำคัญ  ไม่ควรมีเสียงรบกวน  แสงควรเพียงพอ
              มีคนเคยเล่าให้ฟังว่าเขาเรียน มสธ.
              ก่อนสอบอ่านตำรา  2  รอบทุกวิชา
              เขาสอบผ่านทุกวิชาโดยไม่ต้องซ่อมเลย

RabidianWed Dec 29 2010 16:27:42 GMT+0700 (ICT)