panyapiwat / กิจกรรม / จิตอาสา ใจสร้างสรรค์ แบ่งปันเพื่อน้อง

จิตอาสา ใจสร้างสรรค์ แบ่งปันเพื่อน้อง

เมื่อวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2554 เวลา 9.00 น. ด้วยแผนกกิจกรรม สำนักบริหารกิจการนักเรียน ได้จัดกิจกรรมโครงการ “จิตอาสา ใจสร้างสรรค์ แบ่งปันเพื่อน้อง” โดยมีครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 90 คน เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์หลักขององค์กร โดยชมรมผู้นำอาสา ที่มุ่งเน้นจัดกิจกรรมเพื่อสมาชิกมีจิตอาสา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มีทักษะการเป็นผู้นำรู้จักการทำงานร่วมกับผู้อื่น และช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสมากกว่า ตลอดจนยังทำให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคม
 กิจกรรมครั้งนี้ทางชมรมได้ออกไปประชาสัมพันธ์หาทุนขอรับบริจาครอบ ๆ ชุมชน และผู้ปกครองนักเรียน ตลอดจนผู้แสดงความจำนงค์
ให้การช่วยเหลือโครงการฯ รวมเป็นจำนวนเงิน 30,863 บาท เพื่อซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมห้องเรียน กิจกรรมภายในงาน
1. เดินสายไฟและเปลี่ยนหลอดไฟห้องเรียน 8 ห้องเรียน ตลอดจนหน้าอาคารเรียน และมอบหลอดไฟ,สายไฟ
2. ทาสีรั้วโรงเรียนใหม่ 3. ทาสีระเบียงอาคาร 4. มอบหนังสือ และอุปกรณ์การเรียน

adminSun Sep 11 2011 01:18:10 GMT+0700 (ICT)