panyapiwat / กิจกรรม / ผู้เข้าประกวด Miss Thailand World 2011 คนเข้าเยี่ยมชม โรงเรียนปัญญาภิวัฒน์ฯ

ผู้เข้าประกวด Miss Thailand World 2011 คนเข้าเยี่ยมชม โรงเรียนปัญญาภิวัฒน์ฯ

เมื่อวันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2554 เวลา 10.00 น. คณะผู้เข้าประกวด Miss Thailand World 2011 จำนวน 19 คนเข้าเยี่ยมชม โรงเรียนปัญญาภิวัฒน์ เทคโนธุรกิจ โดยมีคณะผู้บริหารโรงเรียนให้การต้อนรับ และอาจารย์วัชระ เกษสำลี ผู้ช่วยผู้จัดการสำนักบริหารการตลาดและการสื่อสารโรงเรียนปัญญาภิวัฒน์ เทคโนธุรกิจ ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการบรรยายเกี่ยวกับ “แนวคิดที่มาการจัดตั้งและการบริหารจัดการของโรงเรียนปัญญาภิวัฒน์” ให้กับคณะผู้เข้าประกวด Miss Thailand World 2011 และเยี่ยมชมห้องonference ,ห้องสมุด และแวะทักทายน้องๆนักเรียน

adminSun Sep 11 2011 01:21:09 GMT+0700 (ICT)