pharmaway / ความรู้เกี่ยวกับโรค / 10 อ. เพื่อการมีสุขภาพดี สำหรับผู้สูงอายุ

10 อ. เพื่อการมีสุขภาพดี สำหรับผู้สูงอายุ

[hs width=500]http://archive-pic.wunjun.com/2012/03/31/9/pharmaway-2012-03-31-1333161137-17709064372135969663.gif[/hs]

การส่งเสริมสุขภาพ และการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ

การส่งเสริมสุขภาพ คือกระบวนการเพิ่มความสามารถของตนเอง ในการพัฒนาสุขภาพของตนเอง ให้บรรลุความสมบูรณ์ทางกาย อารมณ์ สังคม และจิตใจ
การส่งเสริมสุขภาพจะประสบความสำเร็จได้ กลุ่มชน และบุคคลต้องเข้าใจ รู้ปัญหา ความอยากได้ ความต้องการ และการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมของสังคม และธรรมชาติ

การส่งเสริมสุขภาพและการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ
การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ คือการคงไว้ซึ่งสุขภาพที่ดีในผู้สูงอายุ สุขภาพในวัยผู้สูงอายุ จะเป็นอย่างไรย่อมขึ้นอยู่กับสภาพร่างกาย และจิตใจของผู้สูงอายุ ทั้งสองอย่างเกี่ยวข้องกันตลอดเวลา สภาพจิตใจที่สงบเบิกบาน ย่อมทำให้สามารถมีชีวิตที่ดีได้ ถึงแม้สุขภาพทางกาย อาจมีปัญหาบ้างก็ตาม แต่ถ้าปัญหาทางใจไม่ปกติ เกิดความวิตกกังวล หวาดระแวงหรือเบื่อหน่าย เศร้าสร้อย ไม่อาจมีชีวิตที่มีความสุขถึงแม้สภาพร่างกายจะดีก็ตาม ดังคำเปรียบเปรย "ในเป็นนายกายเป็นบ่าว"
              วัยผู้สูงอายุในทางศาสนาถือว่า ความเป็นผู้ชราเป็นภาวะทุกข์ เป็นภาวะที่คนส่วนมากไม่อยากเข้าสู่ภาวะนี้ แต่ทุกคนก็หลีกหนีไม่พ้น ผู้สูงอายุจำนวนมากสามารถปรับตัวต่อสภาพอันไม่พึงปรารถนาได้ดี เนื่องจากการเตรียมตัว เตรียมใจ ไว้ก่อนกล่าวคือ

               1. เตรียมที่อยู่อาศัย

               2. เตรียมเรื่องเงิน เพราะถือว่าปัจจัยสำคัญที่ทำให้คนชรามีความสุข หากมีความมั่นคงทางด้านการเงิน

               3. การชลอความแก่ เป็นการเตรียมตัวเข้าสู่วัยชราด้วยความที่มีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจซึ่งจะต้องประกอบด้วยอารมณ์ สังคม และสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ

มีปัจจัยที่สำคัญ 2 ประการ ในการที่ทำให้คนเรามีชีวิตที่ยืนยาว และมีสมรรถภาพคือ
1.  กลวิธีเพิ่มประสิทธิภาพทางด้านหน้าที่ของระบบร่างกาย จิตใจ
2.  พยายามหลีกเลี่ยงปัจจัยต่าง ๆ ที่จะมาทำอันตรายต่อสุขภาพของเรา
การที่เอาชนะภาวะสูงอายุจะต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่าง ทั้งการบำรุงและส่งเสริมสุขภาพ กลวิธีต่างๆ ในการดูแลตนเอง เพื่อให้ชีวิตสดใสในวัยสูงอายุประกอบด้วย 10 อ. ดังนี้คือ

1. อาหารดี      
2. อากาศดี
3. ออกกำลังกาย
4. อุจจาระ
5. อนามัย        
6. อุบัติเหตุ
7. อารมณ์        
8. อดิเรก
9. อบอุ่น        
10. อนาคต


ที่มาบทความ : กรมส่งเสริมคุณภาพและเคลือข่ายผู้สูงอายุ

PharmawaySat Mar 31 2012 17:42:39 GMT+0700 (ICT)