phibun / สนทนาทั่วไป / การสัมนาเพื่อการพัฒนาเว็บไซต์โรงเรียนสังกัด อบจ.อุบลราชธานี

การสัมนาเพื่อการพัฒนาเว็บไซต์โรงเรียนสังกัด อบจ.อุบลราชธานี

การสัมนาเพื่อการพัฒนาเว็บไซต์โรงเรียนสังกัด อบจ.อุบลราชธานี

      วันที่ 3 เมษายน 2555 ว่าที่ ร.ต.สุรพล  สืบพรม ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการสัมนาครูผู้ดูแลเว็บไซต์โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อพัฒนาเว็บไซต์โรงเรียน ในการนำเสนอ ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ของโรงเรียนให้มีรูปแบบแนวปฏิบัติไปแนวทางเดียวกัน อันเป็นการบอกถึงการมีรสนิยม มีอัตลักษณ์ มีความทันสมัย ขององค์กรสู่สาธาณะชน

คลิ๊กที่นี่..มีรูปภาพมากกว่าที่คุณเห็น


credit phibun.ac.th

phibunFri Apr 06 2012 05:28:50 GMT+0700 (ICT)