phibunboard / ห้องปกครอง / กลอนกล่อมลูกภาคอิสาน

กลอนกล่อมลูกภาคอิสาน

บทที่  ๑

          อื่อ...อื้อ...อื้อ...นอนสาเด้อหล่าหลับตาแม่สิกล่อม     นอนตื่นแล้วเจ้าจั่งแอ่วกินนม    แม่ไปไฮหมกไข่มาหา    แม่ไปนาจี่ปลามาป้อน  แม่เลี้ยงม่อนอยู่ในป่าสวนมอน  นอนตะแคงกะอยู่กกไม้เนิ่ง  ฟังเสียงเอิ้นกะอ้ายบ่าวสิลา    เพิ่นไปนาจับอึ่งมาแล้ว  จับอึ่งแล้วเลี้ยงวัวเลี้ยงควาย  ควายกูเสียอีแม่กู่ด่า  เต้นเข้าป่าเห็นนกแจ้นแว้น  แจ้นแว้นเอ้ยเห็นความยกู่บ่อเห็นบ่อแท้จักว่าโต๋ได๋  อื่อ...อื้อ...อื้อ...

บทที่  ๒

        อื่อ...อื้อ...อื้อ...นอนสาเด้อหล่าหลับตาแม่สิกล่อม  นอนแต่เซ่าเจ้าอย่าติงคิง  นอนจริงจริงหลับตาจ้อยจ้อย  ลูกอ่อนน้อนหลับแล้วแม่สิกวย  เขาขายกล้วยแม่สิซื่อให้กิน  อย่าสุติงนอนสาลูกแก้ว  นอนอู่แก้วในอู่สายไหม  แม่สิไกวไปมาไวไว  นอนอู่ไทยกวยไปโตนเต้น  กวยโอนเอ้นหลับแล้วอย่าติง  อื่อ...อื้อ...อื้อ...

บทที่  ๓

        นอนสาหล่าหลับตาแม่กล่อม  นอนตื่นแล้วจั่งหลุกกินนม  กินนมไฝ่บ่ปานนมแม่  กินนมแม่มันแซบมันหวาน  มันหวานลงหวานลงคือกล้วยหวานจ้วยๆใส่ปากคำแพง  เอ้อ ฮะ เอ้อ ฮะ เอ้อ ฮะ เอ้อ ๆ  แม่ไปไฮ่เอาไข่มาหา  แม่ไปนาเอาปลามาป้อน  แม่เลี้ยงม้อนอยู่ในสวนมอน   เอ้อ ฮะ เอ้อ ฮะ เอ้อ ฮะ เอ้อ  นอนสาหล่าหลับตาแม่ชิกล่อม  ขดอ้อมป้อมนอนแล้วอย่าตีง  มิดอิ้งติ้งอย่ากวนอย่าแอ่ว   นอนตื้อแล้วจังลุกกินนม  เอ้อ ฮะ เอ้อ ฮะ เอ้อ ฮะ เอ้อ

บทที่  ๔

           เอ้อ ฮะ เอ้อ ฮะ เอ้อ ฮะ เอ้อ  นอนหนูนอนแม่จะร้องเพลงกล่อมให้เสียงดัง ๆ    หนูนอนฟัง ฟังแล้วหนูจงนอนสาหล่า หลับตาแม่สิกล่อม คันแม่นนอนอู่เต้งนอนเล้งอู่ไหม  นอนอู่ไหมสิไหลลงอู่แก้ว  นอนอู่แก้ว นอนแล้ว แม่สิไกว อือ อื้อ  แม่ไปไฮ่ สิเอาไข่มาหา    พ่อไปนาสิเอาปลามาป้อน  นอนสาหล่าท่ากินปลานำพ่อ  รอท่ากินไขต้ม คอยท่าแม่มา อือ อื้อ   ไผบ่อนอนแมวโพงสิขบแก้ม  ฝาบ่อแอ้มแมวเป้าสิเขี่ยนตา  แมวโพงเป้าสิขบกัน ม่าว  มาว   แม่สิฝั่นเซือกค่าวไปค้องคอแมว อือ อื้อ   กุดกรู ๆ กะหัวนาข้าวก่ำ  ค่ำมาแล้วสิพาน้องเมือนอน   นกเขาน้อยกะยังนอนนำแม่ คำเอย  แพรและผ้าสิหาตุ้มกะบ่อมี อือ อื้อ   ตุ๋หลูหล่านอนสา      แม่สิกล่อม  ห่มผ้าอ้อม นอนพร้อมแม่สิไกว   นอนอู่ผ้า สองวาแม่เจ้าต่ำ คำเอย  นอนอู่ไม้   สองปล้องอีพ่อสาน อือ อื้อ 

          บทที่  ๕  หมกไข่ไก่

            เอ่  เห่  เอ้ เห่ เอ่   แม่ไปไฮ่หมกไข่ไก่มาหา   แม่ไปนา  หมกไข่ปลามาป้อน      แม่ไปเลี้ยงม้อนเก็บบักมอนมาส่ง  นอนสาแม่เด่อ  หลับตาสาแม่เด่อ 

บทที่  ๖  แมวโพง

            ขั่นว่านอนสาหล่า หลับตาเอยแม่สิก่อม  ขั่นว่าอ๋ออ่อมอ้อยแมวน้อยสิตอดตา  อั๋นว่าแมวโพงฮ้องในเอือนไต้ตะหล่าง      
สิมาขบ แจ่มเจ้าบุตรตาแก้วแม่บ่นอน  นอนสาหล่าคำเอยแม่สิก่อม    ขั่นว่านอนอิ่มแล้วบุตรตาแก้วจังตื่นมา....นอ......

บทที่  ๗  เตะสองขา 

            เตง  เล็ง  เต่ง  เล็งเตะเล็งเต่ง  ขั่นพู่ได๋มันเก่งให้มันเต้นเข่ามา  แม่สิจับสองขา ให้ดากซันเจ่งเด่ง   นอนอู่ไหมไห่เจ้านอนสาเด้อหล่า บักนายเอย แม่สิก่อมคำเอ๋ย   ไห่เจ้านอนอู่ไหมใหลลงอู่แก้วนอนแล้วแม่กวย   แม่ไปไฮ่กะยังบ่ทันมา แม่ไปนายังมาบ่ทันฮอด   ขั่นแม่มาฮอดแล้วบักนายน้อยตื่นกินนม....


บทที่  ๘  ลูกกำพ้า    

          บัดนี่มาจักก่าวถึงลูกกำพ้าอนาถาบ่มีพ่อก่อนแห  หาแพและผ่าผืนสิตุ้มห่มหนาว   ขั่นว่าอาวไห่แพวาเดี๋ยวพอได้ตุ้มแตน้องโต๋เอื้อย      กะอยุ่เปือยเปือยกะเปือย  บ่ได่แหลฝนแฮงตกฟ้าแฮงฮ้อง   กะบองไต้กะบ่มี ไห่เจ้านอนสาเด้อหล่านอนสาอย่าสิอ้อนอู่   ขั่นแม่นลูกพู่ฮู้     นอนแล้วอย่าแอ่ววอน  ไห่เจ้านอนสาเด้อหล่า  นอนสาอย่า สิแอ่วแนวเฮาเป็นกำพ้า ลุงป้าเพ

บทที่  ๙  นอนเด้อหล่า

        นอนเด้อหล่าหลับตาเเม่สิกล่อม    เจ้าบ่นอน บ่ไห้กินกล้วย    เเม่ไปห้วย หาซ่อนปลาปู   เก็บผักติ้ว มาไส่เเกงเห็ด
ไปไส่เบ็ดเอาปลาข่อใหญ่   อย่าร้องให้เเมวโพงสิจ๊กตา   เจ้านอนซ่าเเมวโพงสิจ๊กหำ   เจ้านอนค่ำแมวโพงสิจ๊กก้น
ติง ลิง ติ่ง ลิง ติ้ง ลิง ติง    สิงลูกเเก้วนอนนานำพ่อ   สิงลูกเเก้วกินเเล้วจั่งนอน  ติง ลิง ติ่ง ลิง ติ้ง ลิง ติง
ลิงตกส่าง หางซันจิ่งดิ่ง    ตกก้นคุ อย่าขี้กลางคืน   ขี้กลางคืน ย่านเสือมาพ่อ   ขี้มื่อเช้า ย่านเเมวเป้ามาเห็น
ยามกลางเวน จั่งขี้จั่งเหยี่ยว  เอ้อ เฮอ เออ เฮอะ เอ้อ เฮอะ เออ... นอนสาหล่าหลับตาแม่สิกล่อม
 

 

 www.thaigoodview.com/node/18114                                                                                                            

 

  

บทที่  ๑๐  น่อนสาหล่า

          นอนสาหล่า หลับตา แมสิก็อม
เอ๋าะ ออม อ้อย แม่วน่อยตอดนวยต่าด่ำมั่นเด้อ....
แมไป่ไฮกะสิไป่หาปล่า
แมไป่น่าสิหาของม่าฝาก
บักหมากหว่า บักมัง บักหวาย
เอ๋าบักไฟ่ บักแงว บักส่าน
แต่งค่าฮ่านสิเอ่าม่าจิ้มแจว
บักเล็บแม่วกะสิให่ลูกหล่า
คั่นได้ปล่าสิเอ่าม่าต่ำปน
เข่าหน่าฝนปล่าไคเต่มท่อง
แมสิจ้องเอ่าม่าให่หนู
ได้กะปู่ แมสิเอ่าม่าลาบ
นกกระจาบเข่าม่าจิ๋กกิ่นเข่า
แมสิเอ่าตั๋บมั่นม่าปิ้ง
บักหัวลิ่ง แมสิให่กิ่นหวาน
ยอดบักต่าลกะสิม่าจิ้มแจว
กั๋บม่าแล่วสิม่าอุ้มลูกหล่า
กั๋บจากน่าสิพ่าค่วยเข่าคอก
ยอดผั๋กหนอกเอ่าม่าจิ้มแจวบ่อง

บทที่  ๑๒  เพลงแม่หม้ายกล่อมลูก

          นอนสาหล่าหลับตาแม่สิกล่อม นอนอู่แก้วนอนแล้วแม่สิกวย นอนสาหล่ากัลยาน้อยอ่อน แม่สิสอนลูกแก้วจอมสร้อยให้ค่อยฟัง เป็นคนนี่ยำเกรงผู้ใหญ่ คารวะละผู้เฒ่าผ่านใกล้หมอบคลานหย่างใกล้เผิ่นให้เจ้าเอิ้นขอทาง เผิ่นเอิ้นขายเจ้าอย่าได้เว้าหยาบ เป็นคำบาปบ่จบบ่งาม กริยาเลวทรามขายหน้าพ่อแม่  ลูกขี้แพ้พ่อแม่อยากอาย เกิดเป็นชายวิชาเป็นทรัพย์ เผิ่นจั่งนับถือหน้าถือตา บรรพชาสมบทคือบวช ให้หมั่นกวดศึกษาเล่าเรียน การทำเพียรกำจัดกิเลศ  บ่เป็นเหตุเสียชาติตระกูล ลูกหล่าแม้ให้มีใจกรุณา ใจเมตตาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ คนดีแม่ให้มีใจก้วงขวง คนทั้งปวงละสิยอยกเจ้า ยามกินเข้าให้คิดถึงคุณควาย  พระอิศวรเผิ่นจึงมาผายโผด บ่เป็นโทษกายวาจาใจเว้านำไผเผิ่นก้อชมชื่น ไปบ้านอื่นสิมีผู้บูชา เทวดารักษาปกป้อง ฝูงพี่น้องยอย่องสรรเสริญ   อื้อ ฮือ อือ อื้อฮือ อือ ฮือ อื้อ อือ ... เจ้าหากแม่นหลานปู่ละคนฮู้ผู้ดี แนวเศรษฐีลังกามาเกิด ผู้ประเสริฐโตเจ้าจงนอน ให้เจ้าฟังคำ  สอนละพุทโธโอวาท ฝูงนักปราชญ์เอิ้นผู้ฟังธรรม รัตนังอุควรคำมาก เหตุยุ่งยากนอนแล้วบ่หนี   สวัสดีนอนหลับคนตื่น คันบวชเข้าในศาสนา เป็นบุญญาถมคุณพ่อแม่ พ่อแม่เฒ่าให้เลี้ยงรักษา   ยามเพิ่นมรณาทำบุญส่งให้ ลูกจึงได้ซื่อว่าคนดี เอ่อ เอ้อ เออ เอ้อ เอ่อ เออ... อื้อ อือ อือม์   นอนสาเด้อหล่าหลับตาแม้สิกล่อม แม่สิไปเข็นฝ้ายเดือนหงายเว้าผู้บ่าว แม่สิเอาพ่อน้ามาเลี้ยงให้ใหญ่สูง แนวโตเป็นกำพร้าอนาถาบ่มีพ่อ ทุกข์แท้น้อลูกแก้วแนวเจ้าพ่อบ่มี  พ่อตายแล้วซิ่นแม่ขาดคาขา  พ่อตายแล้วนาก็ขาดเข้าบ่มีเสาสิค้ำขื่อแม่เด้ ความทุกข์มาสู่มื้อลุงป้าบ่ว่าดี  ตั้งแต่ก่อนก่อนกี้ตั้งแต่พ่อเจ้ายังมี ไผก็ดีปานหยังหมู่ฝูงลุงป้า อาว์อาพร้อมถนอมดีเกื้อกล่อม พ่อบ่มีเพิ่นบ่เว้าลุงป้าบ่ว่าหลาน   พริกกะอยู่เฮือนเหนือ เกลือกะอยู่เฮือนใต้ หัวสิงไคอยู่บ้านเผิ่น ขึ้นเฮือนลุงเพิ่นก็เว้า ขึ้นเฮือนอาว์เพิ่นก็เว้า ขึ้นเฮือนย่ากะบ่ได้กลัวย่านแต่แก่มกิน นอนสาหล่านอนอู่สายปอ นอนกะทอ ยาฮ้างสงนางบ่มีพ่อ เชือกอู่ขาดฮ้อยต่อบ่ติดกัน แม่นไผน้อสิมาฝั้นเลนปอเป็นเชือกอู่ ลูกแม่เอย นอนสาหล่าหลับตาแม่สิกล่อม นอนอู่ฝ้ายป้ายใส่อู่ไหม นางสายใจนอนสาเจ้าอย่าตื่น ฮอดมื้ออื่นยาม   เซ้าแม่สิไป แม่สิไปหาไม้หลัวฟืนคั่นมาผ่า เพราะแม่เป็นแม่ฮ้างผัวสิเลี้ยง... แม่นบ่มี ผัวซิซ้อน   แม่นบ่มี... เอ้ย.... นอ

                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

              

 

 

 

 
 
คลิกเพื่อดูภาพที่ใหญ่ขึ้น
คำบรรยายภาพ

ไม่มีความเห็น
 
 
 

เรื่องราวล่าสุด ที่ ..นางพิชยา เสนามนตรี.. เป็นคนเขียน
 

เพลงกล่อมเด็กภาคอีสาน

ดู Blog ของ นางพิชยา เสนามนตรี ที่นี่


 


 
 

ความคิดเห็นที่ 1 ของหน้า 1  โดยคุณ : ma 69.ppkk@hotmail.com

ขอบคุณมากก ๆ
 

[9 ม.ค. 2553 เวลา 20:43 น.] [125.26.239.65]

ความคิดเห็นที่ 2 ของหน้า 1  โดยคุณ : คุณแม่เอย -

กลอนเพราะดีค่ะ ชอบมากม๊ากเลย
 

[20 ม.ค. 2553 เวลา 00:22 น.] [92.50.74.190]

ความคิดเห็นที่ 3 ของหน้า 1  โดยคุณ : พี่เอย yinglove@04.com

ขอรูปหนึ่งใบ

ขอใจหนึ่งดวง

ถ้าแม่ไม่ห่วง

ขอควงเป็นแฟน

 

[1 มี.ค. 2553 เวลา 21:54 น.] [112.142.17.232]

ความคิดเห็นที่ 4 ของหน้า 1  โดยคุณ : komundo -www.komundo@siamza.com

ต้องการแบบเป็นคนร้องบ้างหรือครับ
ต้องการมากหากเป็นไปได้ขอทั้ง 12บทเลยนะครับ
ขอบพระคุณอย่างสูงครับ
 

[31 ส.ค. 2553 เวลา 23:13 น.] [203.172.207.137]

ความคิดเห็นที่ 5 ของหน้า 1  โดยคุณ : first love -tamamazang@hotmail.com

ขอบคุณมากคับ
สำหรับเพลง
 

[28 ต.ค. 2553 เวลา 16:31 น.] [192.168.20.142,]

กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า 1
 

 

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่

 

 

 

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์เศรษฐี เกมส์มันส์ๆ เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์วางระเบิด เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์มาริโอ เกมส์ปลูกผัก เกมส์กีฬา เกมส์จีบสาว เกมส์ขายของ เกมส์รถ เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ทําอาหาร เกมส์หมากฮอส เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์ยาน เกมส์แต่งตัว เกมส์ตัดผม เกมส์ระบายสี เกมส์แข่งรถ เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ต่อสู้ เกมส์การ์ด เกมส์ยิง เกมส์ความรู้ เกมส์ตลก เกมส์ภาษา เกมส์จับผิดภาพ เกมส์วางแผน เกมส์ฝึกสมอง เกมส์ดนตรี เกมส์แต่งบ้าน เกมส์เต้น เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์สร้างเมือง เกมส์ผจญภัย เกมส์เด็กๆ เกมส์ก้านกล้วย

 

New Games Here!
เกมส์รถไฟเก็บสมบัติ
เกมส์รถไฟเก็บสมบัติ เราจะต้องขยับขบวนรถไฟไปเก็บสมบัติต่างๆ ที่อยู่บนพื้นให้ครบทั้งหมด โดยเมื่อเก็บแล้ว ห้องขบวนรถไฟจะยาวขึ้น ระวังอย่าให้หัวรถไฟชนกับขบวนเด็ดขาด
เกมส์สร้างฐาน
เกมส์สร้างฐาน เกมส์สร้างฐาน ออนไลน์กัน เราจะต้องวางแผนว่าจะสร้างฐานยังไงเพื่อป้องกันศัตรูที่จะบุกรุกเข้ามาได้
เกมส์มือปราบผีกองกอย
เกมส์มือปราบผีกองกอย ช่วยมือปราบยิงผีปีศาจต่างๆ ยิงผีจีนให้ตายไปก่อนเลย และยังจะต้องตะลุยด่านผ่านอุปสรรคต่างๆให้หมด
เกมส์ยอดซามูไร
เกมส์ยอดซามูไร มาต่อสู้กับเหล่าร้ายด้วยดาบซามูไรพิทักษ์คุณธรรม
เกมส์จับคู่ผลไม้
มาเล่นเกมส์จับคู่และเรียงผลไม้ออนไลน์กัน เป็นเกมจับคู่ผลไม้สนุกๆ น่าเล่น ลองเล่นเรียงผลไม้กันดูนะจ๊ะ
เกมส์ห่วงยางซูโม่
เกมส์ห่วงยางซูโม่ เราต้องคอยชน คอยหลบคู่ต่อสู้ ใครออกนอกสนามก่อนจะเป็นผู้แพ้
More Games Click!!
 

potato34110Sun Nov 28 2010 18:05:28 GMT+0700 (ICT)