physicskb / ห้องประชุมผู้ดูแล / รับสมัครพนักงานประจำบอร์ดตามความตัวเองสนใจหลายตำแหน่ง

รับสมัครพนักงานประจำบอร์ดตามความตัวเองสนใจหลายตำแหน่ง

รับสมัคร สำหรับ เด็ก ร.ร.ชลบุรี "สุขบท"...ไม่รวมศิษย์เก่านะครับ

คุณสมบัติ
1.อายุ15 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดเพศ....
2.กำลังศึกษาอยุ่ ที่โรงเรียนชลบุรี "สุขบท"
3.มาดูแลบอร์ดเป็นประจำ อย่างน้อย 1 ชม. ขึ้นไป/1วัน
4.มีความรับผิดชอบต่อบอร์ด ตัวเองสูง และ ควรอัพเดตบอร์ดของตัวเอง อย่างน้อย   3 วันต่อครั้ง
5.อุทิศเวลาเพื่อประโยชน์ส่วนรวมได้ โดยไม่หวังผลกำไรใดๆทั้งสิ้น...ทางด้านการเงิน
รับสมัครสำหรับ บุคคลทั่วไป
คุณสมบัติ
1.อายุ 17 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดเพศ
2.มาดูแลบอร์ดเป็นประจำ อย่างน้อย 2 ชม./วัน
3.มีความรับผิดชอบต่อบอร์ดตัวเองสูง และ ควรอัพเดตบอร์ดของตัวเองอย่างน้อง   2 ครั้ง ต่อ วัน
4.อุทิศเวลาเพื่อประโยชน์ส่วนรวมได้ โดยไม่หวังผลกำไรใดๆทั้งสิ้น...ทางด้านการเงิน
ติดต่อได้ที่ phylum@windowslive.com หรือทิ้งข้อความไว้บอรืดนี้คับ 

physicskbMon Nov 30 2009 18:03:08 GMT+0700 (ICT)