physicskb / บอร์ดเพื่อการศึกษา(รวมข่าวการศึกษา) / ด่วน Gat-Pat 1/2553 เปลี่ยนแนวข้อสอบอีกแล้ว

ด่วน Gat-Pat 1/2553 เปลี่ยนแนวข้อสอบอีกแล้ว

การสอบ GAT PAT ในรอบมีนาคม 53 ข้อสอบ PAT ทุกฉบับจะแบ่งฟอร์มการออกข้อสอบเป็น 3 ส่วน คือส่วนที่ 1 ช้อยส์ 4 ตัวเลือก , ส่วนที่ 2 ช้อยส์ 4 ตัวเลือกขึ้นไป และส่วนที่ 3 เป็นบทความให้เชื่อมโยงคิดวิเคราะห์ นอกจากนี้ทุกวิชาก็จะมีจำนวนคำถามที่เพิ่มมากขึ้น โดยกำหนดไว้ที่ 3 คำถามต่อ 1 นาที ทั้งนี้ทาง สทศ. ได้ยึดหลักการออกข้อสอบที่เป็นมาตรฐานสากลทั่วไป

physicskbSat Nov 14 2009 11:10:20 GMT+0700 (ICT)