physicskb / บอร์ดเพื่อการศึกษา(รวมข่าวการศึกษา) / ข่าวสารทางการศึกษาประจำวันที่ 18 พ.ย. 2552

ข่าวสารทางการศึกษาประจำวันที่ 18 พ.ย. 2552

1. มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครในโครงการรับตรง มี2ส่วนดังนี้
   
   - ใน 12 จังหวัดชลบุรี
   - และทั่วทั้งประเทศ

   เปิดรับตั้งแต่ 16 พ.ย. - 16 ธ.ค. 2552 ติดตามรายละเอียดที่ www.buu.ac.th

2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เปิดรับตรง คณะวิศวะกรรมศาสตร์

  ตั้งแต่ 16 พ.ย. 52 - 30 พ.ย. 52

3. จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย เปิดรับสมัคร รับตรง ตั้งแต่ 16 พ.ย. 52 จนถึง 30 พ.ย. 52

inaswirWed Nov 18 2009 06:52:20 GMT+0700 (ICT)