physicskb / บอร์ดเพื่อการศึกษา(รวมข่าวการศึกษา) / GAT/PAT รอบ4 มีเฮ ปรับความยากลงมาในบางPAT

GAT/PAT รอบ4 มีเฮ ปรับความยากลงมาในบางPAT

เจ้ อุทุมพร รับ GAT-PATบางวิชายากเกิน ยอมปรับลดเกณฑ์ !!!!!


       อุทุมพร” รับมีเสียงวิพากษ์วิจารย์ความยากของข้อสอบ GAT-PAT ว่ายากเกินไปและมีเด็กนักเรียนต้องหันไปพึ่งการติวจากโรงเรียนกวดวิชาเป็นจำนวนมาก สทศ.รับบางวิชายากเกินปกติ เผยสอบเดือน มี.ค.ปรับลดระดับความยากลง ฝากครูสอนเด็กให้คิดวิเคราะห์เป็น                         ศ.ดร.อุทุมพร จามรมาน ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) แถลงผลการประเมินข้อสอบการสอบคะแนนความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดวิชาการ/วิชาชีพ (PAT) 3 ครั้ง ในปี 2552 พบว่า ค่าสถิติความยากง่าย ค่าความเที่ยงหรือความน่าเชื่อถือของข้อสอบ ค่าแจกแจงความถี่อยู่ในเกณฑ์ที่ได้มาตรฐาน มีความโปร่งใสยุติธรรม แต่ยอมรับในเสียงวิจารณ์ที่ว่าข้อสอบยากเกินไปจนเด็กต้องหันไปเรียนกวดวิชา                ศ.ดร.อุทุมพรยืนยันว่า ค่าความยากของข้อสอบเมื่ออยู่ในเกณฑ์ปกติมีบางวิชาที่ยอมรับว่ายากเช่น วิทยาศาสตร์ ศิลปกรรมและภาษาบาลี ที่ผลวิจัยพบค่าความยากสูงเกินปกติ ซึ่ง PAT วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2 พบค่าความยากอยู่ที่ 8.211 เกินเกณฑ์ปกติที่ -2 ถึง +2ส่วนการสอบ GAT/PAT ในเดือนมีนาคม 2553 จะลดความยากลงโดยจะมีxxxส่วนความยากง่ายเป็น 3 ระดับคือ ยากร้อยละ 20 ปานกลางร้อยละ 60 และง่ายร้อยละ 20 และฝากให้ครูผู้สอน สอนให้เด็กรู้จักคิดวิเคราะห์ให้มากขึ้น เนื่องจากข้อสอบจะวัดกันที่การวิเคราะห์เป็นส่วนมาก และเด็กไทยยังขาดในจุดนี้

 

Credit   manager

physicskbSat Nov 21 2009 07:23:49 GMT+0700 (ICT)