physicskb / บอร์ดเพื่อการศึกษา(รวมข่าวการศึกษา) / ติดตามข่าวโควต้า รับตรง ได้ที่กระทู้นี้ สำหรับน้องๆ ที่เข้าศึกษาต่อในปี 2554

ติดตามข่าวโควต้า รับตรง ได้ที่กระทู้นี้ สำหรับน้องๆ ที่เข้าศึกษาต่อในปี 2554รับตรงพิเศษ จุฬาฯ 2554

ประกาศ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวารสารสนเทศ คณะนิเทศศาสตร์  

 เอกสารประกอบการสมัคร  (8 ก.ค. 53)

ประกาศ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในโครงการนักวิทยาศาสตร์การกีฬาอัจฉริยะ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

 เอกสารประกอบการสมัคร  (8 ก.ค. 53)

 

 

สำหรับ นิเทศศาสตร์เขาตั้งการคนที่ มีผลงานทางด้านกาวารสารสนเทศ  ดังนั้น  ต่อไป UniGang จะรับ Staff มาช่วยเขียนบทความดีกว่า อิอิ

สำหรับ โครงการอื่น ๆ ของรับตรงพิเศษ  http://www.admissions.chula.ac.th/chulasp54.html

--------------------------------------------

รับตรง อักษรศาสตร์จุฬาฯ 2554ข่าวดีรับตรงปกติ   240 คน   แต่รับเฉพาะคนที่สอบ  Pat 7 เท่านั้นจ้า สงสัยอยากให้เด็กภาษาตัวจริงได้มีโอกาศ หุ หุ    เด็กซิ่วสมัครได้นะครับ

การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระดับปริญญาตรี โดยวิธีรับตรง (เพิ่มเติม) (คณะอักษรศาสตร์) (5 ก.ค. 53)


ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในจุฬาฯ (เพิ่มเติม)

 

ต่อไปก็รอลุ้น  บัญชี กับ บริหาร ต่อ ว่าจะมารับมั้ย  แต่ผมว่าน่าจะรับมั้ง
----------------------------------------

รับตรง สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร SIIT 2554 ( มีทุนด้วยนะ )


กำหนดการคัดเลือก โครงการนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเลิศ

และ โครงการคัดเลือกตรงโดยสถาบัน (เดือนตุลาคม)

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2554

 
2-15 ก.ย. 2553    :   รับสมัคร สมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารการสมัครที่สถาบัน

หรือสมัครผ่านเว็บไซต์ และส่งเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์

5 ต.ค. 2553   :  สอบข้อเขียน 

 

คุณสมบัติโครงการเรียนดี

1.1 เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

1.2 ผู้สมัครจะต้องมีผลการศึกษาคิดเป็นคะแนนเฉลี่ยสะสมชั้น ม.4 – 5 รวม 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.25หรือคะแนนเฉลี่ยสะสมชั้น ม.4 - 5 รวม 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.00 รวมทั้งได้คะแนนเฉลี่ยในกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.00 และวิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.00

ทุนการศึกษา

7.1 ทุนเต็มจำนวนนักศึกษาจะได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษาทั้งหมด ในแต่ละภาคการศึกษา

7.2 ทุนครึ่งจำนวน นักศึกษาจะได้รับการยกเว้นค่าบำรุงการศึกษาครึ่งจำนวน และค่าหน่วยกิตบางส่วน รวมเป็นเงินประมาณ 37,350 บาท ต่อภาคการศึกษา

7.3 ทุน 25% นักศึกษาจะได้รับการยกเว้นค่าบำรุงการศึกษาร้อยละ 25 และค่าหน่วยกิตบางส่วน รวมเป็นเงินประมาณ 18,675 บาท ต่อภาคการศึกษา

7.4 นักศึกษาที่ยังไม่ได้รับทุนในปีที่ 1 หากมีผลการเรียนดีและขาดแคลนทุนทรัพย์ สามารถสมัครขอทุนการศึกษาได้ หลังจากศึกษามาแล้วอย่างน้อย 1 ปีการศึกษา

 

รายละเอียดเพิ่มเติม  http://www.siit.tu.ac.th/pdf/OSP2011.pdf

http://www.siit.tu.ac.th/pdf/1schedule_OSP_SIIT_2011.pdf

-
--------------------------

ปฏิทินดำเนินการคัดเลือก ม.สงขลานครินทร์ 2554

ประกาศโครงการโควต้า ม.อ. ตรังประจำปีการศึกษา 2554

ปฏิทินดำเนินการคัดเลือกนักเรียนใน 14 จังหวัดภาคใต้โดยวิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา 2554

ปฏิทินดำเนินการคัดเลือกโดยวิธีรับตรง (ทั่วประเทศ) ประจำปีการศึกษา 2554

physicskbWed Jul 07 2010 17:27:24 GMT+0700 (ICT)