physicthanbin / ฐานบินเจ๊าะแจ๊ะ / สัดประหลาด....คนครึ่งงู...

สัดประหลาด....คนครึ่งงู...

ได้ดูข่าวกันยังว่ามีคนครึ่งงูอ่ะ.............

 

....................................................................................

พบสัตว์ประหลาดหัวเหมือนคนลำตัวเป็นงูพบสัตว์ประหลาดหัวเหมือนคนลำตัวเป็นงู

พบสัตว์ประหลาดหัวเหมือนคนลำตัวเป็นงูแต่เราว่ามันน่ากลัวอ่ะ

 

ว่าไหมทุกคน

RATCHADAFri Jun 19 2009 21:10:04 GMT+0700 (ICT)