playgta / ประกาศจากทางเซิฟเวอร์ / เกี่ยวกับหลีดเดอร์แก๊งและรัฐ

เกี่ยวกับหลีดเดอร์แก๊งและรัฐ

หลีดเดอร์แก๊ง
- ไม่มีการขอหลีดนะครับ สอบ หรือ พาเพื่อนมา 4 คน นามสกุลเดียวกัน 
- เงื่อนไขในการสอบ เวล 3 ขึ้นไปนะครับ
- รอแอดมินประกาศสอบ
หลีดเดอร์รัฐ
- ต้องสอบเข้ารัฐก่อนนะครับ
- แล้วออนบ่อย
- ผลงานดี
- คุณอาจได้เป็นหลีดเดอร์

tirwatza666Thu Apr 28 2011 12:28:51 GMT+0700 (ICT)