playgta / ประกาศจากทางเซิฟเวอร์ / เกี่ยวกับเซิฟเวอร์ตอนนี้

เกี่ยวกับเซิฟเวอร์ตอนนี้

แอดมินได้ปิดเซิฟเวอร์ เพราะ

- แอดมินไม่พร้อมเลย มีแต่ผมที่พร้อม
- แอดสคริป (ผม) ยังประสบการณ์น้อยเกินไป
- ปิดแล้วไม่ใช่ว่าจะไม่เปิดครั้งที่ 2 แต่ขอเวลาศึกษาระบบต่าง ๆ ก่อน
- แล้วไว้พบกันกับ play-gta season 2 นะครับ
- ถ้าเปิดใหม่ดีกว่าเดิมแน่นอนครับ เพราะครั้งนี้จะเป็นสคริปที่ดัดแปลงอย่างดี
- โดเมนเว็บดีกว่าเดิม
- อาจมีวิทยุเช่ามา อาจเปิดสมัครให้ผู้เล่นมาลองเป็น PJ กัน

tirwatza666Tue May 03 2011 13:21:08 GMT+0700 (ICT)