playmufree / ประกาศจาก Server / ขออภัยที่ปิดเซิฟ เวลา 10.00 - 12.30 น.

ขออภัยที่ปิดเซิฟ เวลา 10.00 - 12.30 น.

ที่ Server ได้ทำการปิดไป เนื่องจาก ทำการ แสกนไวรัส ที่เครื่อง Server เพื่อมิให้ ไวรัส ทำรายข้อมูล ของผู้เล่น และ ตัว Server

GM-PlayMuFreeTue May 31 2011 12:24:44 GMT+0700 (ICT)