playmufree / กิจกรรม ต่างๆ / กิจกรรม Lv.400 แล้วได้อะไร

กิจกรรม Lv.400 แล้วได้อะไร

Lv.400
10 ท่านแรก รับไปเลย 100 point ไว้ซื้อของ ใน Item Mall

สามารถ แจ้งได้ที่นี้ เลยนะครับ

วิธีแจ้ง

โพสว่า
Lv.400 แล้ว
ชื่อตัวละคร

แล้วแจ้ง GM ทาง MSN อีกครั้ง

GM-PlayMuFreeWed May 11 2011 06:08:57 GMT+0700 (ICT)