playmufree / กิจกรรม ต่างๆ / ประกาศ รายชื่อ ผู้ลงแข่ง ชิงสุดยอดประจำอาชีพ

ประกาศ รายชื่อ ผู้ลงแข่ง ชิงสุดยอดประจำอาชีพ

คุ่ที่ 1     ตัวบ้า    VS     _18+_

คุ่ที่ 2     _-ZeRo-_    VS    -XaJ-

คุ่ที่ 3     Gvon13bin_    VS    JuMpR

คุ่ที่ 4     Oh_Master    VS    ~_Fanta_~

คุ่ที่ 5     Nin123    VS    RaiWa

คุ่ที่ 6     _1112_    VS    ทูตขวา

คุ่ที่ 7     HUNZA    ไม่มีคู่    รอพบผู้ชนะ  ระหว่าง   _1112_   และ    ทูตขวา

คุ่ที่ 8     ฮิมาวาริ    ไม่มีคู่    ถือเป็นผู้ชนะ  อาชีพ  Elf

คุ่ที่ 9      _-FanTa-_    ไม่มีคู่    ถือเป็นผู้ชนะ  อาชีพ  Magic

คุ่ที่ 10      Lord    ไม่มีคู่    ถือเป็นผู้ชนะ  อาชีพ  Dark Lord
GM-PlayMuFreeThu Jun 02 2011 15:31:56 GMT+0700 (ICT)