ploypink / ❤ Moderator Zone / กฎ กติกา ในการเป็นม๊อด ไม่อยากโดนเราปลด! เชิญอ่านที่นี่สิ

กฎ กติกา ในการเป็นม๊อด ไม่อยากโดนเราปลด! เชิญอ่านที่นี่สิ

กฎ กติกา ในการเป็นม๊อด ไม่อยากโดนเราปลด! เชิญอ่านที่นี่สิ

1. ออนบอร์ดบ่อยๆ  (เพราะเราตรวจสอบดูนะคะ ว่าออนไลน์ครั้งล่าสุดเมื่อไหร่)
2. หากไม่ว่าง ตั้งกระทู้ลาบอร์ดได้ที่ Chat & Share นะคะ

ไม่ทำตาม เราปลดออกจริงๆนะ :)

namwaMon Nov 28 2011 14:44:17 GMT+0700 (ICT)