prajadprathai / พระที่ประกวด ได้รับรางวัลที่ 1 / เหรียญรูปไข่รุ่นแรก หลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ รุ่นพิเศษ ปี 2519 เนื้อนวะ

เหรียญรูปไข่รุ่นแรก หลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ รุ่นพิเศษ ปี 2519 เนื้อนวะ

เหรียญรูปไข่รุ่นแรก หลวงพ่อเปิ้น วัดบางพระ รุ่นพิเศษ
ปี 2519 เนื้อนวะ

พระประกวด ได้รับรางวัลที่ 1

คลิ๊กที่ภาพเพื่อดูภาพขนาดใหญ่ใบประกาศนียบัตร รางวัลที่ 1

เหรียญรูปไข่รุ่นแรก หลวงพ่อเปิ้น วัดบางพระ รุ่นพิเศษ
ปี 2519 เนื้อนวะ

คลิ๊กที่ภาพเพื่อดูภาพขนาดใหญ่-------------------------------

prajadprathaiThu Jun 28 2012 23:08:14 GMT+0700 (ICT)