prajadprathai / พระที่ประกวด ได้รับรางวัลที่ 1 / เหรียญไข่ปั๊ม หูเชื่อม ปี 2527 หลวงพ่อหรหม วัดขนอนเหนือ

เหรียญไข่ปั๊ม หูเชื่อม ปี 2527 หลวงพ่อหรหม วัดขนอนเหนือ

เหรียญไข่ปั๊ม หูเชื่อม ปี 2527
หลวงพ่อหรหม วัดขนอนเหนือ

พระประกวด ได้รับรางวัลที่ 1

คลิ๊กที่ภาพเพื่อดูภาพขนาดใหญ่ใบประกาศนียบัตร รางวัลที่ 1

เหรียญไข่ปั๊ม หูเชื่อม ปี 2527
หลวงพ่อหรหม วัดขนอนเหนือ

คลิ๊กที่ภาพเพื่อดูภาพขนาดใหญ่-------------------------------

prajadprathaiFri Nov 18 2011 16:16:41 GMT+0700 (ICT)