programmerth / Forword Mail / เวรกรรมมีจริง!!โทษของกาม

เวรกรรมมีจริง!!โทษของกาม

บทลงโทษละเมิดกามในนรก

นับจากโบราณกาลมา การผิดประเวณีนับเป็น ยอดแห่งความชั่ว บทลงโทษในโลกมนุษย์นับว่าหนักแล้ว
แต่....!!! บทลงโทษในนรกจะยิ่งหนักเพิ่มขึ้น

วิธีการลงโทษ มีขยายต่อไปนี้ หวังว่าผู้อ่าน ควรละเว้นทันที

พี่น้องเสพสุข ญาติๆ ตกนรกนิรันดร หากถึงขั้นเสียชีวิต จะถูกฟ้าฝ่า

ผู้ใด ขมขืนศพ ตกนรกนิรันดร เหมือนกัน

ผู้ใดได้รับ โทษในโลกมนุษย์แล้ว นรกจะไม่ถูกฟ้าฝ่า

ผู้ใดกตัญญูลดโทษให้ 4ส่วน

ผู้ใดสร้างบุญใหญ่ 1500 ครั้ง โทษให้ 4ส่วนเหมือนกัน

ผู้ใด ขมขืนหญิงหม้าย จะขาดลูกหลานสืบวงตระกุล ตกนรก 500 ชาติ เกิดเป็น มดหนอน 500 ชาติ เกิดเป็นเดรัจฉาน อีก500 ชาติ

จึงเกิดมาเป็นคน มีอาชีพโสเภณี ผู้ใดได้รับโทษในโลกมนุษย์แล้ว ลดโทษให้100 ชาติ หากถึงขั้นเสียชีวิตเพิ่มโทษ5เท่า

ผู้ใดกตัญญูลดโทษให้ภักดีต่อชาติ ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง

หมายเหตุ บทลงโทษในนรกคำว่า 1ชาติคือ ตายแล้วฟื้นคืนกลับมารับโทษใหม่จนกว่าจะครบกำหนด ผู้ใดมีโทษ

อื่นๆอีก จะถูกบันทึกโทษไว้ใน หนังสือ"บันทึกถ้ำนรก"

ผู้ใดทำผิดศีลข้อ3 หากสำนึกผิดแล้วทำกรรมดี จะได้รับการลดโทษตามส่วน ถ้ายังไม่สำนึกแล้วยังทำผิด

เมื่อตายแล้วต้องไปตกนรก ขุม1 โทษที่ได้รับคือ แหวกหัวใจ,คนโลหะ,ตัดไต,หนูกัด,ลงกระทะทองแดง,รถบด,ปีนต้นงิ้ว

คราวนี้ก็จะมาอธิบายโทษ ที่ทำผิดศีลข้อ3

ขมขืนสาวพรหมจรรย์

บุตรธิดาจะมั่วกาม ตนต้องตกนรก400ชาติ เกิดเป็นมดหนอน อย่างละ400ชาติ จึงเกิดมาเป็นขี้ข้า(ทาส)

ผู้ใดรับโทษในโลกมนุษย์แล้วลดโทษให้ 100ชาติ หากถึงขั้นฆ่าจนเสียชีวิต เพิ่มโทษ3เท่า

ผู้ใดกตัญญูลดโทษให้ภักดีต่อชาติ ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง

ขมขืนเด็กสาว (อายุ ต่ำกว่า15ปี)

ภรรยาและบุตรสาว ต้องชดใช้กรรม ตนต้องตกนรกแล้ว เกิดเป็นมดหนอนเดรัจฉาน อย่างละ350ชาติ

แล้วเกิดมาเป้นผู้น้อยผู้ใดรับโทษในโลกมนุษย์แล้วลดโทษให้ 100ชาติ หากถึงขั้นฆ่าจนเสียชีวิต เพิ่มโทษ3เท่า

ผู้ใดกตัญญูลดโทษให้ภักดีต่อชาติ ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง

เที่ยวซ่อง1ครั้ง ลดอายุครึ่งปี ติดกามโรคลดอายุ1ปี หากสำนึกยกเว้นการลดอายุ


รักร่วมเพศ รับโทษดั่งขมขืนหญิงสาว ถ้าเป็นคู่หูชายอายุต่ำกว่า 15 ปี ถือเป็นเด็กสาวรับโทษดั่งเที่ยวซ่องโสเภณี

ประพันธ์หนังสือลามก ลดอายุ24ปี ถ้าคนอื่นอ่านแล้วไปทำ กับคนอื่นเท่ากับว่าผู้แต่งเป็นคนทำ รับไปเต็มๆ หากหนังสือลามก

ไม่ถูกทำลายให้หมดวิญญาญของนักเขียนจะไม่ได้ไปเกิด[/b]
เปิดเผยเรื่องลามก เรื่องในมุ้งลดอายุ6ปี ฆ่าจนเสียชีวิตลดอายุ12 ปี ถ้าสำนึกผิด


ผู้ ใดแต่งานกับหญิงหม้าย และไม่รับผิดชอบเลี้ยงดู บุตรธิดาของสามีเก่า 1คน ลดอายุขัย2ปี หากทรมาณลูกๆของสามีเก่าจนเสียชีวิต ลดอายุ12 ปี

สนทนาเรื่องตัณหา 3ครั้ง ลดอายุ1 เดือน

นำเพื่อนไปเที่ยว ซ่องโสเภณี ลดอายุ3ปี ผู้ได้มีเสียงเรื่องโชคลาภ งดการลดอายุ แต่ลาศยศจะเลื่อนออกไป


ผู้ใดเห็น หญิงงามแล้วมองไม่ลดละ 3 ครั้ง ลดอายุ3 เดือน หากหาอุบายตีสนิทจิตไม่บริสุทธ์


ผู้ใดชอบดูหนัง,หนังสือ,เว็ป,คลิป ลามก 1 ครั้ง ลดอายุ3เดือน หากถึงขั้นดูจนเสียชีวิต ต้องเกิดเป็น เดรัจฉาน1ชาติ


ผู้ใดชอบฟังเรื่องลามก 1 ครั้ง ลดอายุ3เดือน ผู้มีชื่อเสียงเกียรติยศจะถูกบั่นทอน


ผู้ได้ชอบอ่าน หนังสือลามก 3ครั้ง ลดอายุ ครึ่งเดือน ผู้ใดถึงขั้นไม่สบาย ลดอายุ3 ปี
ชวนเพื่อนๆญาติ รื่นรมกามตัณหา ถูกลงโทษ2ชั้น ถ้ามีพ่อแม่ คณะญาติๆ ก็โดนรับโทษ2ชั้น เหมือนกัน

.........

พระเจ้าเง็กเซียนฮ่องเต้ (ท้าวสักกะเทวราช) ท่านทรงอนุญาติให้ตีพิมพ์กฎการลงโทษของนรก โดยไม่ปิดบัง

ไม่ใช่ลูกโซ่อ่านให้เข้าใจด้วย

หากผู้ใดอานบท ความนี้แล้ว เพียงไม่สำนึกแล้วกล่าวติเตียนทำลาย จะได้รับโทษหนัก หรือถูกฟ้าฝ่าตาย

หากมีผู้ใด เชื่อฟังคำสอนโปรดเอาไปเผยแพร่ให้ผู้อื่นทราบ

เผยแพร่ 100คน เพิ่มอายุ12ปี

เผยแพร่ 200คน ผู้ไม่ลูกจะมีลูก

เผยแพร่ 500คน มีชื่อเสียงเพิ่มทวีคูณ

เผยแพร่1000คน มีชื่อบนสวรรค์

เผยแพร่ทั่ว พิภพ ตายแล้วจุติเป็นเซียน

เผยแพร่กับเศรษฐี 10 คน ได้กุศล เผยแพร่ กับคนสามัญ200คน

เผยแพร่ ข้าราชการได้กุศล เผยแพร่ กับคนสามัญ 100คน

uthaiban123Fri May 13 2011 00:18:51 GMT+0700 (ICT)