programmerth / Forword Mail / สิ่งเล็กๆ ที่ยิ่งใหญ่ในคุณค่า...

สิ่งเล็กๆ ที่ยิ่งใหญ่ในคุณค่า...


สิ่งเล็กๆ ที่ยิ่งใหญ่ในคุณค่า...


กรวดเม็ดเล็กๆ รวมกันเป็นภูเขาสูงใหญ่

ก้าวเดินก้าวเล็กๆ เป็นระยะทางได้หลายกิโล

การกระทำเล็กๆ ด้วยความรักความกรุณา

สร้างโลกให้สดใส สดสวยด้วยรอยยิ้มคำพูดเล็กๆ สามารถบรรเทาปัญหาที่แสนจะยากเย็น

อ้อมกอดเล็กๆ เช็ดน้ำตาให้เหือดแห้ง

เทียนไขเล็กๆ ส่องแสงนำทางในความมืดมิดความจดจำสิ่งเล็กๆ คงอยู่นานหลายปี

ความฝันใฝ่เล็กๆ นำไปสู่ความยิ่งใหญ่

ชัยชนะเล็กๆ นำไปสู่ความสำเร็จที่ปรารถนาสิ่งเล็กๆ ต่างๆ ในชีวิต

นำมาซึ่งความสุขอันยิ่งใหญ่

ถ้าเราได้คิดสักนิดถึงสิ่งเล็กๆ เหล่านี้แล้วหละก็

ความอบอุ่นเมื่อคิดถึงเธอก็ผุดขึ้นในใจ

มันเป็นความสุขใจอันสุดแสนจะบรรยาย. . . เสมอและตลอดไป


-----------------------------------------------------
ที่มา:
http://writer.dek-d.com

FLURE.TSat May 14 2011 22:21:07 GMT+0700 (ICT)