programmerth / Forword Mail / ช่วงเวลา แห่งการรอคอยใครสักคน...

ช่วงเวลา แห่งการรอคอยใครสักคน...


ช่วงเวลา แห่งการรอคอยใครสักคน. . . 

การรอคอย เป็นเรื่องที่ทรมาน

โดยเฉพาะ . . . การรอคอยที่ จะกลับมาพบกัน

หรือรอคอย ใครสักคน ที่จะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน

ยิ่งรอ  . . . ยิ่งเหมือนเข็มนาฬิกา เดินช้าเท่าตัว

จากเวลาที่นานอยู่แล้ว ก็ดูเหมือนยิ่งนานกว่าเดิม

 

และการดำเนินชีวิต ระหว่างการรอคอยนั้น

ก็มีตัวแปรมากมาย ที่จะทำให้คนเปลี่ยนไปอยู่ทุกขณะ

เพราะทุกคนมีพื้นฐานความเหงา และโดดเดี่ยวอยู่ในตัวเอง

. . . พอๆ กับความอ่อนไหว


แต่ก็เป็นโอกาสดี . . .  ที่จะให้ระยะทาง เป็นเครื่องวัดความรู้สึก

พิสูจน์ความแข็มแรง . . . ของความรัก

โดยวัดจากการกระทำ ความเสมอต้นเสมอปลาย

และความอดทนด้วยเงื่อนไข ของความลำบากแห่งกาลเวลา

และตัดสินว่า . . . การรอคอยจะคุ้มค่าหรือไม่ กับการอยู่ห่างกัน

 

 

ต่างคนต่างก็ต้องทำใจให้เข้มแข็ง กับอารมณ์ต่างๆ ที่คอยรบกวน

และคอยชักจูง ออกนอกลู่นอกทาง

เพราะมันไม่ใช่เรื่องง่าย ที่วันหนึ่ง เราพบว่า . . .

คนคนหนึ่ง คือ . . .  คนที่ชีวิตเราตามหามาตลอด

ใครสักคน . . . ที่เป็นได้อย่างที่เราฝัน มันไม่ใช่เรื่องง่าย

และคนที่จะฝ่าฝัน กับการบีบคั้นแห่ง การรอคอย  . . .

. . . กลับมาหาเราได้ ก็ไม่ใช่เรื่องธรรมดา


เพราะฉะนั้น ย่อมหมายถึง . . .

ความรู้สึกที่เขามีอยู่ . . . ก็คงไม่ได้ธรรมดา

ที่สามารถรอคอยได้อย่างไม่น่าเชื่อ  . . .

และเมื่อถึงเวลานั้น  . . . สิ่งที่รอคอย ย่อมเกิดค่ามหาศาล


ชีวิต . . . จึงจำเป็น ต้องรอคอยใครสักคนให้ได้

หากว่าเป็นใครสักคน  . . . ที่มีค่าแก่การรอคอย

 
. . . แต่หากรอคอยแล้ว มีแต่ทำให้คุณเจ็บ และเจ็บ

ก็สู้อย่ารอ   . . . จะดีกว่า   . . .

FLURE.TSat May 14 2011 22:42:31 GMT+0700 (ICT)