programthai / บทความ / คำสั่ง if

คำสั่ง if

คำสั่ง if

เป็นคำสั่งสำหรับการตรวจสอบเงื่อนไขว่าเป็นจริงหรือไม่ กล่าวคือ จะตรวจสอบหากว่าเงื่อนไขนั้นเป็นจริง
ให้เข้าไปทำงานต่อในคำสั่งที่กำหนดไว้ หากว่าเป็นเท็จให้ข้ามไปใช้คำสั่งถัดไปทันที

*---- อาจจะงงว่ามันจะตรวจสอบยังไง อ่ะ....เรามาดูรูปแบบการทำงานกันดีกว่า ปล. ผมวาดรูปไม่เก่ง ----*

[url=http://image.ohozaa.com/show.php?id=1f9c5f457a3f2b1b91bb2c91507ecfe1][img]http://image.ohozaa.com/i2/qphp1.jpg[/img][/url]

<?php
 $a = 50;                         //กำหนดค่า $a มีค่าเท่ากับ 50 
 if($a > 10)                     //ตรวจสอบเงื่อนไขด้วยคำสั่ง if โดย $a มีค่ามากกว่า 10 นั้นเป็นจริง 
{
  echo "$a more than 10";        //แสดงผลข้อความที่กำหนดไว้
}
?>

ผลที่ได้คือ
50 more than 10

*--- ถ้าหากตั้งค่า $a มีค่าเท่ากับ 5 นั้นเป็นเท็จ คำสั่งจะข้ามไปทำงานในคำสั่งถัดไปทันที ---*


cartoonzeroThu Jul 29 2010 02:00:59 GMT+0700 (ICT)