programthai / บทความ / การสอดแทรกคำสั่งภาษา PHP ในเอกสาร HTML

การสอดแทรกคำสั่งภาษา PHP ในเอกสาร HTML

การสอดแทรกคำสั่งภาษา PHP ในเอกสาร HTML

     เพื่อเป็นการบ่งบอกให้รู้ว่า ส่วนใดเป็นคำสั่ง PHP ที่อยู่ภายในเอกสาร HTML จึงได้มีการกำหนดสัญลักษณ์ไว้ดังนี้ ซึ่งสามารถทำได้หลายรูปแบบ เช่น

[url=http://image.ohozaa.com/show.php?id=60198daf3c1500090919d44bd1b9026a][img]http://image.ohozaa.com/iv/sphp1.jpg[/img][/url]

     ที่นิยมก็คือแบบแรก โดยเริ่มต้นด้วย และจบด้วย ?> และตรงกลางจะเป็นคำสั่งในภาษา PHP เราสามารถวางคำสั่ง PHP ไว้ภายในเอกสาร HTML ตามที่ต้องการได้ อาจจะสลับกับ Tag ของภาษา HTML ก็ได้

cartoonzeroFri Jun 25 2010 18:55:28 GMT+0700 (ICT)