prozazone / Zone Pro SF-PB / กาsตั้งชื่อ SF [ แบบเทพ ] ~ *

กาsตั้งชื่อ SF [ แบบเทพ ] ~ *

บางท่านอาจจะรู้วิธีการนี๊แล้วน๊ะครับ

บางท่านอาจจะไม่รู้ นั้นมาทำตามผมเลยครับ


 

[hide] ชื่อแรกนี๊  จะเป็นขีดใต้ตัวอักษรน๊ะครับ

ขั้นตอนที่ 1 เวลาสมัครใหม่แล้วเข้าเกมส์ SF จะให้ตั้งชื่อ
ขั้นตอนที่ 2 สมมุติตั้งชื่อว่า 2teen น๊ะครับ
ขั้นตอนที่ 3 ให้เรากดไปหน้าตัว n น๊ะครับ
ขึ้นตอนที่ 4 แล้วพิมพ์ ฿ น๊ะครับไว้หน้าตัว n
               แต่มันจะเปนขีดอยู่ใต้ล่างตัว n น๊ะครับ แบบนี๊ n
ขั้นตอนสุดท้าย เพิ่มความสวยเข้าไป จะได้ 2teen_*

ชื่อที่ 2 น๊ะครับ จะเป็นการทำให้ตัวอักษรหาย

ขั้นตอนที่ 1 เวลาสมัครใหม่แล้วเข้าเกมส์ SF จะให้ตั้งชื่อ
ขั้นตอนที่ 2 สมมุติตั้งชื่อว่า มองทะลุ น๊ะครับ
ขั้นตอนที่ 3 ให้เราเปลี่ยนจากชื่อเดิมเป็น มoงn:ลุ
ขั้นตอนที่ 4 อักษรตัวนี๊ : จะเป็นอักษรที่ทำให้ตัวอักษรด้านหลังมันหายไป
ขั้นตอนสุดท้าย เราอาจจะรวมกับชื่อแรกน๊ะครับ เป็น มoงn:ลุ_*
 [/hide] เพื่อให้เพื่อน ๆ ชาวprozazone ได้มีชื่อเท่ห์ ๆ ไว้อวดเขาบ้างน๊ะครับ

weera00Sun May 01 2011 14:02:29 GMT+0700 (ICT)