racchidlom / ข่าวสอบตรง / วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรจีนศึกษา (นานาชาติ)

วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรจีนศึกษา (นานาชาติ)

วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรจีนศึกษา (นานาชาติ)

          วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กำลังเปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรจีนศึกษา (นานาชาติ) โดยมีกำหนดวันสำคัญดังนี้

ขายใบสมัคร 2 พฤศจิกายน 2552 เป็นต้นไป
รับสมัคร (ณ สำนักงานวิทยาลัยฯ)21 ธันวาคม 2552 - 29 มกราคม 2553
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน (ผ่านทาง www.pbic.tu.ac.th และประกาศหน้าคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์)3 กุมภาพันธ์ 2553
สอบข้อเขียน (สถานที่สอบจะแจ้งในประกาศ)6 กุมภาพันธ์ 2553
ประกาศผลสอบข้อเขียนและรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (ผ่านทาง www.pbic.tu.ac.th  และประกาศหน้าคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์)22 กุมภาพันธ์ 2553
สอบสัมภาษณ์ (สถานที่สอบจะแจ้งในประกาศ)27 กุมภาพันธ์ 2553
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (ผ่านทาง www.pbic.tu.ac.th และประกาศหน้าคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์)5 มีนาคม 2553

ใบสมัคร มีขายที่ ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์และรังสิต) และศูนย์หนังสือจุฬาฯ รายละเอียดเพิ่มเติม ติอต่อ สำนักงานวิทยาลัยฯ ชั้น 8 อาคารอเนกประสงค์ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โทรศัพท์ 02 613 3701 – 5 www.tic-tu.com

racchidlomFri Dec 18 2009 15:11:28 GMT+0700 (ICT)