ramst14 / รวมแนวข้อสอบ / เคยเห็น อ.ศุภัทราพิมพ์ข้อสอบก่อน QUIZ วิชา POL 6093 ( แต่ท่านเอาอันอื่นมาสอบ )

เคยเห็น อ.ศุภัทราพิมพ์ข้อสอบก่อน QUIZ วิชา POL 6093 ( แต่ท่านเอาอันอื่นมาสอบ )

ให้นักศึกษาจงแยกแยะประเด็นต่างๆ ในการศึกษาวิชา POL 6093 ( PS 503 )
1.ลักษณะของวิชารัฐศาสตร์ ( สหวิทยาการ )
2.อุดมการณ์ทางการเมืองในโลกประชาธิปไตย
3.พาราไดม์
4.นโยบายสาธารณะ

CHIRAWANThu Jun 28 2012 23:45:01 GMT+0700 (ICT)