ranwhite / กิจกรรมต่างๆ / [Event] กิจกรรม กดไลท์ รับพ้อย

[Event] กิจกรรม กดไลท์ รับพ้อย

กิจกกรรม กดไลท์ รับพ้อย

วิธีเล่นกิจกรรม

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ เวลา 18.00 - 19.00 นาที

ให้เข้าไปที่ Facebook ของเรา

เราจะโพสว่า "กิจกรรม กดไลท์ รับพ้อยคนละ 30 พ้อย"

แล้วกดไลท์แล้วโพส ID ไว้ เราจะทำการแอดพ้อยให้

thanawutThu Feb 02 2012 10:11:56 GMT+0700 (ICT)