ruesavet / ลานพิธีกรรม วัตถุมงคล ประสบการณ์วัตถุมงคล / รวมลายยันต์ สักนำมันหนุมานทรงอาวุธ-พาลี-เสือ

รวมลายยันต์ สักนำมันหนุมานทรงอาวุธ-พาลี-เสือ


โดยปรกติอาจารย์จะเน้นสักน้ำมัน เพื่อให้ลูกศิษย์สามารถประกอบอาชีพ หรือศึกษาเล่าเรียนได้โดยไม่มีปัญหากับคนรอบข้าง  แต่ไม่เคยสักแบบไม่ใส่ใจ อาจารย์จะสักเหมือนสักหมึกทุกประการ ปลุกอักขระทุกตัวเหมือนกันทุกประการ พุทธคุณนั้นเทียบเท่ากันขอให้มั่นคงอยู่ในศีลธรรม  ตามข้อกำหนด 3 ข้อ (เพิ่อรักษาพลังด้านคุ้มครองป้องกันภัย)
- ห้ามด่าพ่อด่าแม่ใครเขา
- ห้ามถ่มน้ำลายรดโถส้วม
- ห้ามผิดลูกผิดเมียเขาmahamongkolTue Jul 13 2010 00:12:57 GMT+0700 (ICT)