saimecotour / โปรแกรม 2 วัน 1 คืน เขื่อนเชี่ยวหลาน / โปรแกรมทัวร์เขื่อนเชี่ยวหลาน 2 วัน 1 คืน

โปรแกรมทัวร์เขื่อนเชี่ยวหลาน 2 วัน 1 คืน


 
รายละเอียดโปรแกรม

10.00 เจอกันที่ท่าเรือเทศบาลบ้านเชี่ยวหลาน
โปรแกม 2 วัน 1 คืน เขื่อนเชี่ยวหลาน

10.30 ลงเรือ เดินทางสู่แพที่พัก
โปรแกม 2 วัน 1 คืน เขื่อนเชี่ยวหลาน


12.00 รับประทานอาหารเที่ยง
โปรแกม 2 วัน 1 คืน เขื่อนเชี่ยวหลาน

14.00 ออกเดินทางสู่ ทะเลใน 500 ไร่ เพื่อเที่ยวชมถ้ำปะการัง
โปรแกม 2 วัน 1 คืน เขื่อนเชี่ยวหลาน

16.00 พักผ่อนตามอัธยาศัย

19.00 รับประทานอาหารเย็น

07.00 ตื่นเช้านั่งเรือดูนกชมหมอกยามเช้า
โปรแกม 2 วัน 1 คืน เขื่อนเชี่ยวหลาน

08.00 รับประทานอาหารเช้า

09.00 ออกเดินทางสู่กุ้ยหลินเมืองไทย (เขาสามเกลอ)
โปรแกม 2 วัน 1 คืน เขื่อนเชี่ยวหลาน

10.30 กลับถึงท่าเรือ

 

าคานี้รวม

เรือหางยาว

ห้องพัก 1 คืน พร้อมอาหาร 3 มื้อ

น้ำดื่มระหว่างกิจกรรม

ตั๋วเข้าอุทยาน

กิจกรรมที่กล่าวมาข้างต้น

มัคคุเทศก์ดูแลตลอดทริป

ประกันอุบัติเหตุ

siamecotourTue Jul 24 2012 13:27:39 GMT+0700 (ICT)