saladonline / ห้องเก็บของ / ห้องเก็บของ Gm นุ

ห้องเก็บของ Gm นุ

ชื่อ Gm นุ
ตัวละคร -
เพศ ชาย
เงิน  ไม่จำกัด

HP ไม่จำกัด
พลังโจมตี   ไม่จำกัด

ช่องเก็บสกิล
GM GM
GM GM
GM GM
ช่องเก็บไอเทม
         
         
         

nuoopza123Mon Jun 21 2010 18:45:26 GMT+0700 (ICT)