samsenbasketball / นอกเรื่องบาส / อาแปะ ฮาๆ 15+คับ

อาแปะ ฮาๆ 15+คับ


15+นะ555555

รื่องมีอยู่ ว่า........................................................

*-* อาแปะคนนึง ถูกจับตัวมาพร้อมกับหญิงสาว

โจรก็สั่งให้อาแปะจับหญิงสาวน่ะ xxx ซะ อาแปะแกก็ไม่ยอม


อาแปะ : อั๊วม่ายทาม


โจร : ไม่ทำ ลื้อ ตาย


อาแปะ : ทำก็ล่าย


โจร : แปะ...ถอดเสื้อ


อาแปะ : อั๊ว ม่าย ถอด


โจร : ไม่ถอด ลื้อ ตาย


อาแปะ : ถอด ก็ ล่าย


******* แปะก็ถอดเสื้อ ตามระเบียบ..........


โจร : แปะ...ถอดกางเกง


อาแปะ : อั๊วม่ายถอด


โจร : ไม่ถอด ลื้อ ตาย


อาแปะ : ถอด ก็ ล่าย


*-*-*-*-*-* แปะก็ถอดกางเกง...........................


โจร : แปะ.......จัดการ แทง


อาแปะ : อั๊วม่ายแทง


โจร : ไม่แทง ลื้อ ตาย


อาแปะ : แทงก็ ล่าย


*-*-*-*-*-*- แปะก็เอา......น่ะ แทงเข้าไป จึ้ก!


โจร : แปะ ซอย


อาแปะ : อั๊ว ม่าย ซอย


โจร : ไม่ซอย ลื้อ ตาย


อาแปะ : ซอย ก็ ล่าย


แปะก็ ซอยๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ จนกระทั่ง.........


โจร : แปะ หยุดซอยได้


อาแปะ : อั๊วม่ายหยุด


โจร : ไม่หยุด ลื้อ ตาย


อาแปะ : อั๊ว ยอม ตาย


55555
ยอมเหมือนกัน555

PockyHeroWed Sep 22 2010 11:21:21 GMT+0700 (ICT)